Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad omfattar kognitionsbegreppet?

Vad omfattar kognitionsbegreppet?

Kognition är inte någon specifik del av tankeverksamheten. De olika förmågorna samverkar hela tiden. Här följer några olika förmågor som är en del av kognitionen.

 

  • Minnet
  • Sinnesintryck (perception)
  • Förståelse för sammanhang (central koherens)
  • Begåvning
  • Kognitiva stilar
  • Att styra sig själv (exekutiva funktioner)
  • Inlevelseförmåga (theory of mind)

Det krävs mer än en pusselbit för att se hela bilden!