Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hur gör jag om jag ser att ett djur far illa?

Hur gör jag om jag ser att ett djur far illa?

Det första du ska göra är att berätta om situationen för din chef för att få råd och stöd.

Din chef ansvarar för att dokumentera och utreda händelsen, till exempel genom att göra ett hembesök.

Om den enskilde inte har någon vilja, insikt eller möjlighet att lösa problemet själv,  så är det chefens ansvar att göra en anmälan till Länsstyrelsen i Västra Götaland.