Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad behöver jag tänka på?

Vad behöver jag tänka på?

Utgångspunkten ska alltid vara att djurskyddsproblem ska lösas på frivillig väg.

Det innebär att personal i socialtjänst eller hälso- och sjukvård alltid ska försöka komma fram till en lösning i samförstånd med berörd person först.

När man prövat allt man kan utan resultat så kan det bli aktuellt att bryta sekretessen.