Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad innebär det för mig?

Vad innebär det för mig?

Den nya sekretessbrytande regeln i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär alltså att personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får bryta sekretess och tystnadsplikt i vissa djurskyddsfall.

Personalen kan därför lämna uppgifter till Länsstyrelsen eller till Polismyndigheten om de märker att ett djur utsätts för vanvård, misshandel, uppenbart visar symptom på sjukdom eller är allvarligt skadat.