Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Huvudregel vid attest

Huvudregel vid attest

Minst två personer ska attestera transaktioner, varav en ska vara beslutsattestant. Detta kallas för två i förening. Du kan aldrig göra båda attesterna samtidigt på en transaktion.

Undantag från huvudregeln