Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kognitiva stilar

Kognitiva stilar

Alla människor har en viss kognitiv stil som innebär att vi har olika styrkor och svårigheter. Om en person till exempel har stora inlärningssvårigheter så påverkas större delen av det dagliga livets aktiviteter.

Vad som är bra är att vi har en förmåga att kompensera våra svårigheter genom att använda en förmåga som är stark.

Exempel: om jag har svårt med mitt minne men är bra på att lösa problem så kanske jag skapar checklistor eller för minnesanteckningar.

Att fundera på: hur är din egen kognitiva stil – har du några brister som du kompenserar för, och hur gör du då?