Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kontroller som skall göras

Kontroller som skall göras

Följande kontroller ska göras:

Prestation Kvalitet Pris
Villkor Beställning Beslut
Behörighet Kontering Formalia

 

 

Särskilda krav gäller för verifikationer avseende kurser, konferenser, resor och representation. Till verifikatet ska bifogas program, deltagare och syfte.

Förenklad faktura eller annat betalningsunderlag, t ex kontokortsfaktura eller handkasseredovisning, ska alltid styrkas med kvitton och specifikationer.