Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kontrollerna fungerar inte

Kontrollerna fungerar inte

Om du upptäcker att kontrollerna inte fungerar bör du anmäla detta till närmaste chef enligt rapporteringskedjan nedan. I de fall man inte löser problemet på den nivå som man gjort anmälan till går man vidare i kedjan för att få råd och stöd. Möjlighet finns också att få råd och stöd från personal- och ekonomifunktionen samt revisionen.

Om du upptäcker brister utanför din enhet, anmäler du detta till din egen närmaste chef som sen rapporterar i enlighet med rapporteringskedjan.

Rapporteringskedjan:
Enhetschef
Förvaltningschef
Ekonomichef
Kommundirektör

Vill du vända dig till någon annan än ovanstående kan du vända dig till kommunens redovisningschef alternativt vända dig till visselblåsarfunktionen.

Det finns också möjlighet att kontakta revisionen för råd och stöd.