Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kvalitet

Kvalitet 

Med kontroll av kvalitet menas att varan eller tjänsten som mottagits/levererats håller den kvalitet som avtalats.

Kontroll görs mot beställning/avtal.