Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Prestation

Prestation

Med kontroll av prestation menas att varan eller tjänsten mottagits och kommit kommunen till del och överensstämmer med vad som avtalats, eller för inkomsttransaktioner att varan/tjänsten levererats. Kontroll görs mot beställning och följesedel.

Vid kundfakturering kan kontroll göras mot beställning/orderbekräftelse eller liknande.