Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Lagstiftningen

Lagstiftningen

Enligt Patientsäkerhetslagen är varje vårdgivare skyldig att anmäla om en patient utsätts för en allvarlig risk, skada eller sjukdom i vården.

Anmälan ska ske snarast efter att händelsen har inträffat.

Om du vill kan du läsa mer om Patientsäkerhetslagen här.