Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Men vad är då begåvning?

Men vad är då begåvning?

Begåvning är ett ord som ofta väcker känslor. Det används ofta för att dela in oss människor i olika boxar.

Men om vi ser det i ett psykologiskt perspektiv så handlar begåvning om en förmåga till abstrakt-logiskt tänkande. Men vad menas med det?

  • Förmåga att föreställa sig.
    Ex. att man föreställer sig vad man ska göra eller vilka konsekvenser en handling kan få.
  • Förmåga att generalisera.
    Ex. att man kan förflytta en färdighet till en annan miljö – att kunna kunna diska både hemma och i en annan miljö.
  • Förmåga att utveckla och använda språk.
    Ex. att förstå ironi, vad som är lämpligt att säga, när ett samtal ska avslutas etc.
Vi som är professionella yrkesutövare behöver stötta bistande föreställningsförmåga med att visualisera!

Sätt på ljudet och se filmen om begåvningstrappan för att lära dig mer.