Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Navigering

Navigering

I alla rapporter finns en vänsterkolumn. Den visar urval på ansvar/organisation och urval verksamhet. Endast de ansvar/den organisation du har behörighet till kommer att visas och vara valbar.

Ansvarsstrukturen visas som default i ekonomirapporterna. Klickar du på verksamhetsstrukturen kan du göra val på verksamhet. När du har klickat på verksamhetsstrukturen minimeras ansvarsstrukturen med automatik. I personalrapporterna visas organisationsträdet som default.

Det finns en sökfunktion per struktur i vänsterkolumnen.

Du kan dölja vänsterkolumnen för att på så sätt få mer plats för rapporten.