Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Normaliseringsprincipen – omfattning

Normaliseringsprincipen – omfattning

Normaliseringsprincipen innebär att en person med funktionshinder har rätt till samma saker som är självklara för andra människor i samhället.

 

1. Normal dygnsrytm

2. Normal veckorutin

3. Normal årsrytm

4. Normala utvecklingsfaser

5. Att få sina krav respekterade

6. Att få leva i en flerkönad värld

7. Normal ekonomisk standard

8. Normal byggstandard