Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Och till sist…

Och till sist…

Alla som rapporterar in händelser som sker inom hälso- och sjukvården kan med stolthet säga att ni är med och bidrar till att vården utvecklas och blir säkrare ur ett patientperspektiv!