Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Varför gör vi allt det här?

Varför gör vi allt det här?

Syftet med att rapportera vårdskador och risker för vårdskador är att varje vårdgivare ska ha kännedom om sina brister för att systematiskt kunna göra uppföljningar och förbättringar i sin verksamhet.

Det kan vara små ändringar i lokala rutiner som gör att säkerheten för den enskilde patienten höjs. Det kan också vara större saker som att medicintekniska produkter inte håller måttet och måste bytas ut för att patienter inte ska skadas.

Som du läst i ett tidigare avsnitt så är de flesta inrapporterade händelser inte så allvarliga att de anmäls till IVO. För den som behöver vård är det förstås viktigt att både stort och smått ständigt förbättras och synliggörs.