Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad gör IVO när en händelse anmäls?

Vad gör IVO när en händelse anmäls?

IVO:s ansvar vid en anmälan är att ta del av de dokument som MAS/MAR rapporterat in.

Om IVO tycker att utredningen och åtgärderna är tillräckligt goda så avslutas ärendet och kommunen informeras om beslutet som också diarieförs på förvaltningen. Det kan också vara så att de begär in kompletterande uppgifter om de anser att något saknas.

IVO har möjlighet att göra anmälda och oanmälda inspektioner och tillsyner på plats i verksamheten.

Om du vill djupdyka ännu mer så finns det en hel del intressant att läsa på IVO:s hemsida.