Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad händer när jag har rapporterat en händelse?

Vad händer när jag har rapporterat en händelse?

Vårdgivaren ansvarar för att utreda och åtgärda alla inrapporterade händelser för att hålla en hög patientsäkerhet.

Syftet med utredningen är att få en förståelse vad som hänt och vilka faktorer som påverkat händelsen. Utredningen ska också vara ett underlag så att man kan ta beslut om åtgärder så att liknande händelser kan undvikas eller begränsas.

Om utredningen visar att vårdskadan är allvarlig så ansvarar MAR och MAS för att rapportera händelsen med tillhörande utredning till IVO – inspektionen för vård och omsorg.