Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Olika behörigheter i Alfresco

Dela dokument – länka till exempelvis intranät

Ansvarig

 • Kan ladda upp filer
 • Kan redigera egenskaper och innehåll i alla dokument i samarbetsytan
 • Kan färdigställa ett arbetsflöde
 • Kan kopiera filer till egna samarbetsytor, mallbibliotek och ”Mina dokument”
 • Kan radera alla filer i samarbetsytan
 • Kan lägga till och ta bort medlemmar och sätta behörighet för dessa
 • Kan anpassa samarbetsytans utseende och funktioner
 • Kan radera samarbetsytan

Dokumentansvarig

 • Kan ladda upp filer
 • Kan redigera egenskaper och innehåll i alla dokument i samarbetsytan
 • Kan färdigställa ett arbetsflöde
 • Kan kopiera filer till egna samarbetsytor, mallbibliotek och ”Mina dokument”
 • Kan radera egna filer och filer från medarbetare i samarbetsytan

Medarbetare

 • Kan ladda upp filer
 • Kan redigera egenskaper och innehåll endast i egna dokument
 • Kan färdigställa ett arbetsflöde endast på egna dokument
 • Kan kopiera filer till egna samarbetsytor om man är medarbetare och ”Mina dokument”
 • Kan radera egna filer i samarbetsytan

Konsument

 • Kan läsa filer
 • Kan kopiera fil endast till ”Mina dokument”