Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Olika typer av samarbetsytor

Olika typer av samarbetsytor

Publik

En samarbetsyta som alla med inloggning är medlem i och där alla kan läsa innehållet i den.

Publik – modererad

En samarbetsyta som man kan begära medlemskap i eller bli inbjuden till och som dyker upp i sökresultaten när man söker efter en samarbetsyta. Först när man är medlem på samarbetsytan kan man läsa dess innehåll.

Privat (sekretess)

En samarbetsyta som inte dyker upp i sökresultat och som man inte kan begära medlemskap i utan endast bli inbjuden som medlem i av ansvarig för samarbetsytan.