Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Polisanmälan vid misstanke om brott

Polisanmälan vid misstanke om brott

Ta kontakt med kommunjuristen för vidare handläggning.

För förseelse följs reglerna i allmänna bestämmelser (AB) beträffande avstängning och disciplinpåföljd med mera om så bedöms lämpligt.

Allmänna bestämmelser