Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Pris

Pris

Med kontroll av pris menas att fakturerat pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning. Priskontroll ska ske av såväl in- som utbetalningar.

Kontroll kan ske mot ramavtal, specifikt avtal, överenskommelse vid beställning, taxebeslut, etc. Vid utbetalning av bidrag ska kontroll ske mot eventuell bidragsansökan eller motsvarande samt bidragsregler.