Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Projektmallar 3 – Projektplan

Projektmallar 3 – Projektplan

Här kan du lära dig mer om projektmallen ”Projektplan”. Projektplanen är projektledarens svar på projektdirektivet och den beskriver hur projektledaren planerar att lösa uppgiften som projektdirektivet definierar. Den anger hur projektet startas, styrs och avslutas.