Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Projektmallar 4 – Slutrapport

Projektmallar 4 – Slutrapport

Här kan du lära dig mer om projektmallen ”Slutrapport”. En slutrapport innehåller ett projekts resultat och erfarenheter. Slutrapporten utgör underlag för godkännande och avslut av projektarbetet. Den beskriver även nyttiga erfarenheter till kommande projekt samt förslag på fortsatt arbete som ska säkerställa att projektets resultat tas om hand.