Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Projektmodellens mappstruktur

Projektmodellens mappstruktur

Här kan du lära dig mer om projektmodellens mappstruktur. I samband med uppstart av projekt skapas en projektmapp i Alfresco. Projektmappar bör följa en enhetlig struktur för att det ska vara lätt att hitta filer i projekten.