Alingsås kommuns öppna digitala kurser

ROAG munbedömning

Vikten av en god munhygien

Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen av flera skäl. Många äldre har dessutom flera sjukdomar samtidigt vilket gör deras hälsosituation ännu mer komplex. En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag, vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. Det kan lätt bli en ond cirkel med  tilltagande obehag i samband med munvård på grund av skador och sår, och därmed en alltmer försämrad munhälsa (Vårdhandboken)