Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Sammanfattning – makt

Sammanfattning – makt

Makt finns i alla former av vård och blir särskilt tydlig inom psykiatrisk (tvångs)vård. All vård är i grunden ojämlik och att tala om makt handlar inte om anklagelser mot vårdens personal, utan syftar till att tydliggöra maktstrukturer. Risken med att försöka förneka sin egen makt är att den riskerar att missbrukas utan att man är medveten om det. Maktmissbruk kan skada patienter allvarligt.

Det bästa sättet att undvika maktmissbruk är att tala om och synliggöra maktstrukturer. Som omsorgspersonal kan det betyda att man ställer sig frågan – ”vilken makt har jag och hur påverkar den relationen mellan mig och brukaren?”

Först när man är medveten om sin egen makt kan man hantera den ansvarsfullt och först när man erkänner att man har makten kan man undvika att missbruka.