Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Skapa och redigera en nyhet

Skapa och redigera en nyhet

På alingsas.se finns ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt. Främst är det kommunikatörer som arbetar med detta, så oftast är det bäst att kontakta kommunikationsenheten om man vill lägga ut något. Men om du har fått uppdraget att skapa en nyhet eller är ny kommunikatör lär du dig här hur man skapar och redigerar en nyhet.