Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Skriv så här

Skriv så här

Avsnittet innehåller:

  1. Skriv för mottagaren
  2. Gör texten överskådlig
  3. Använd moderna och enkla ord
  4. Förklara fackuttryck
  5. Undvik förkortningar
  6. Skriv datum på rätt sätt
  7. Särskriv inte
  8. Avstava på rätt ställe
  9. Granska din text