Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vilka regler gäller?

Vilka regler gäller?

Det finns lagar och regler för språket på myndigheter i Sverige.

Språklagen

Sedan den 1 juli 2009 har vi en språklag som slår fast att svenskan är huvudspråk i Sverige. I lagen står det att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Där står också att varje myndighet ansvarar för att ta fram och använda svenska termer inom sitt verksamhetsområde.

Förvaltningslagen

Kravet att vi ska uttrycka oss begripligt fanns redan före språklagen. I förvaltningslagen, som kom 1986, står det: ”Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.”

Svenska Akademiens ordlista

Om du undrar över hur ett ord stavas kan du slå upp det i Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Det är den vi ska rätta oss efter när det gäller stavning och böjning av ord. Ordlistan finns även på internet och som en praktisk app att ha i mobiltelefonen.

Myndigheternas skrivregler

Ibland finns det flera sätt att skriva som är rätt. Myndigheternas skrivregler slår fast hur vi som jobbar på myndigheter ska skriva. Här finns till exempel regler för när det ska vara stor eller liten bokstav, hur man förkortar ord och hur man skriver sifferuttryck.

Språkrådet

Om du ändå är osäker på hur du ska skriva kan du vända dig till Språkrådet. På Språkrådets webbplats hittar du databasen Frågelådan med vanliga frågor och svar. Du kan också ställa din språkfråga till Språkrådet via telefon, e-post eller sociala medier.