Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Social dokumentation – vad är det?

Social dokumentation – vad är det?

Efter att du gått igenom de följande avsnitten så kommer du att vara en fena på bland annat journalanteckningar, genomförandeplaner och bemötandestrategier!