Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5§ Verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Ja – så står det i lagen och ytterst handlar det förstås om att en person med omfattande funktionsnedsättning genom lagstiftningen får möjlighet att leva som andra. Jämlikt och värdigt med full delaktighet i samhällslivet och i gemenskap med andra!