Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Synliga symtom vid svullna ben

Synliga symtom vid svullna ben

  • Svullnaden syns runt fotknölarna.
  • Huden är brunfärgad (det orsakas av att blodkroppar läckt ut i vävnaden och sedan brutits ner till järnpigment).
  • Sår och/eller eksem på benet.
  • Hård och kärlfattig hud (om ett bensår/svullnad funnits under en längre tid så förändras huden vilket också gör såret mer svårläkt).