Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Tips och länkar till lathundar

Tips och länkar till lathundar

När du ska kontera en faktura kan du antingen kontera manuellt eller med egna kortkoder. Om du inte är van vid kommunens kodplan kan det kännas bättre att kontera med egna kortkoder. På så behöver du inte komma ihåg koderna varje gång. Då är det bra om du tar dig tid att skapa egna kortkoder.

Kontera fakturor manuellt

Kontera fakturan med egna kortkoder

Spara egna kortkoder

Har du delat upp kostnaden på flera rader och kommer på att du t.ex. har använt fel aktivitet på samtliga rader kan du ändra detta genom knappen Kontoändring.

Kontoändring

Ibland behöver du komplettera fakturan med mer underlag. Det kan du göra genom att bifoga en anteckning eller en fil.

Bifoga en anteckning på fakturan

Bifoga en bilaga

Ibland behöver du fördela utgiften över en viss period. Detta kallas att periodisera. Det är viktigt att periodisera så att kommunens resultat blir rättvisande.

Periodisera en faktura

När fakturan är konterad, periodiserad och eventuellt kompletterad med underlag är det dagas att attestera fakturan.

En leverantörsfaktura kräver två attester, medan en internfaktura endast kräver en beslutsattest.

Godkänna en faktura

Beslutsattestera en faktura

Om du skickar fakturor till ett fåtal personer kan det underlätta att lägga upp dem som favoritmottagare.

Lägga till en favoritmottagare

Ibland kan du ha kommit överens med en leverantör om en annan betalningsdag än den som är angiven i systemet.

Ändra betalningsdag

Är du på semester längre än någon enstaka dag ska du koppla brevlådan till en annan användare.

Ange ersättare under semestern

Du hittar även lathundarna under Manualer i verktygsmenyn på kommunportalen.

Ett sista tips är att du ska vara noggrann med att kontrollera tolkade uppgifter mot fakturabilden såsom belopp att betala, momsbelopp, bankuppgifter med mera.