Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad är ett missförhållande egentligen?

Vad är ett missförhållande egentligen?

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns det vissa missförhållanden som är återkommande för äldreomsorg och för funktionshinder.

Äldreomsorg

  • Viktiga hemtjänstinsatser utförs fel eller inte alls.
  • Brister i överrapportering och samverkan som kan bli allvarliga risker för brukaren.
  • Larm tas inte emot eller att man låter bli att åtgärda dem.
  • Brister i bemötande såsom respekt, trygghet, värdighet, integritet och självbestämmande.
  • Ekonomiska övergrepp, exempelvis stöld av pengar eller smycken.

Funktionshinder

  • Brister i bemötande såsom respekt, trygghet, värdighet, integritet och självbestämmande.
  • Viktiga insatser utförs fel eller inte alls, till exempel att en personlig assistent inte kommer till sitt arbetspass eller att personalen brister i tillsyn av brukaren.
  • Fysiskt våld eller övergrepp av personal eller medboende, såsom slag, nypningar eller hårdhänt handlag.