Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad innebär det då för mig?

Vad innebär det då för mig?

Så här står det i lagen:

”Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska vaka över att dessa får en god omvårdnad och lever under trygga förhållanden.”

Det innebär att:

”Den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.”