Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad betyder egentligen personkretsar inom LSS?

Vad betyder egentligen personkretsar inom LSS?

I den första paragrafen i LSS så beskrivs de funktionshinder som kan ge rätt till särskilda insatser. Beroende på vilken eller vilka typer av funktionsnedsättningar som en person har så delas man in i olika personkretsar.

Personkrets 1
Utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd.

Personkrets 2
Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3
Varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som förorsakar stora och betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och innebär ett omfattande behov av stöd eller service.