Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vem har rätt till insatser?

Vem har rätt till insatser?

LSS är en rättighetslag. Det innebär att om en person uppfyller kraven för att tillhöra en av lagens personkretsar har rätt att få vissa bestämda insatser. Det vill säga om personen har behov av insatsen i sin dagliga livsföring och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

De tio olika insatserna som anges i lagen kan därför bli beviljade om förutsättningarna enligt personkretstillhörighet är uppfyllda.

Om man inte får beviljat de insatser man anser sig ha rätt till, så finns det möjlighet för den enskilde att överklaga med förvaltningsbesvär. Det innebär en rättslig prövning av beslutet görs.

När en person får ett gynnande beslut, det vill säga att det ger den enskilde någon form av förmån enligt LSS, så ska beslutet verkställas inom skälig tid. Om det inte görs så kan en domstol ålägga kommunen eller landstinget att betala särskilda avgifter.