Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad kan dokumentationen innehålla?

Vad kan dokumentationen innehålla?

Den social dokumentationen omfattar flera delar och kan se olika ut och vara olika stor beroende på ärendets omfattning.

Vanligt är att dessa delar omfattas:

  • Genomförandeplan
  • Journalanteckningar
  • Bemötandestrategier
  • Information
  • Måldokumentation

När du får din utbildning i verksamhetssystemet så kommer ovanstående att falla på plats!

Nu är du klar med delkurs 1!