Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Varför måste jag göra detta?

Varför måste jag göra detta?

Som verksamhet så har vi ansvar och skyldigheter gentemot den som behöver vårt stöd. För att veta att personen får de insatser som beviljats på ett säkert sätt och av god kvalitet använder vi oss av den sociala dokumentationen. När vi dessutom utför dokumentationen i ett skyddat verksamhetssystem så kan vi garantera den enskildes rättsäkerhet och möjlighet till insyn.

Det här uppnår vi:

  • Dokumentationsskyldighet
  • Kvalitetssäkring
  • Rättsäkerhet
  • Arbetsverktyg
  • Brukarinflytande
  • Insyn och tillsyn