Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vem kan anmäla en vårdskada?

Vem kan anmäla en vårdskada?

I yrkeslivet är det alltid vårdgivaren som anmäler allvarliga vårdskador eller risker för vårdskador.

I Alingsås är det Medicinsikt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), som bedömer om en händelse är av så allvarlig karaktär att den ska anmälas till IVO – inspektionen för vård och omsorg.