Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Använd moderna och enkla ord

Använd moderna och enkla ord

En del ord bör du undvika i din text:

  • byråkratiska ord som bara vi på myndigheter använder
  • föråldrade ord som känns otidsenliga och ger ett tungt intryck
  • ovanliga ord som läsaren inte förstår
  • facktermer som bara fungerar om du skriver till en annan expert inom samma område.

Dessutom bör du undvika uttryck som rörande, angående, gällande, med avseende på och beträffande. De tynger texten i onödan och kan ofta ersättas med enkla prepositioner som om, för eller i.