Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Gör texten överskådlig

Gör texten överskådlig

En av de viktigaste ingredienserna för att göra en text inbjudande är luft. En tät textmassa är svår att ta sig igenom. Se själv på skillnaden mellan den oredigerade och den redigerade texten. Vilken skulle du helst läsa?

Oredigerad text

Redigerad text

De båda exemplen innehåller exakt samma ord. Skillnaden är att den redigerade texten har fått en tydligare struktur med en ingress och mellanrubriker. Punktlistan underlättar för läsaren att tydligt se vad det är Länsstyrelsen gör inför ett val.

När du läser en text som är uppdelad i logiska, lagom långa, stycken tar du lättare till dig innehållet. Texten ser också mer inbjudande ut. Nytt stycke markeras med extra luft eller indrag.

Mellanrubriker delar upp innehållet i olika avsnitt så att du lätt kan hitta det som berör dig. Genom att skumma igenom mellanrubrikerna får du snabbt ett hum om vad texten handlar om.

En ingress i början av texten är som en kort sammanfattning som leder dig in i texten. Genom att bara läsa ingressen vet du om du har kommit rätt.

Information samlad i punktlistor gör texten strukturerad och lättöverskådlig.