Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Skriv för mottagaren

Skriv för mottagaren

Innan du börjar skriva är det viktigt att du tänker igenom en del saker:

  • Vem ska läsa din text?
  • Varför ska han eller hon läsa den?
  • Vad vill läsaren få reda på först?
  • Vad har du för syfte med texten?
  • Vad ska läsaren göra efter att ha läst texten?

Försök att sätta dig in i läsarens situation och skriva ur hans eller hennes perspektiv. Först då blir du trovärdig och får fram ditt budskap.

Skriv enkelt och konkret – Låt meningen svara på frågorna vem och vad.

Skriv aktivt, inte passivt – En aktiv mening innehåller någon (ett subjekt) som gör något.

Krångla inte till meningarna – Skriv korta meningar. En lång mening blir ofta krånglig och svår att förstå.

Använd ord som binder ihop – Bind ihop texten, så att läsaren förstår sambanden och ser den röda tråden. Sambandsorden kan syfta både bakåt och framåt. Exempel på sambandsord är dessutom, men, däremot, liksom, så att, därför, trots det, alltså.

Nedan ser du exempel på två texter med ungefär samma innehåll, där den första är svår att förstå och den andra är enklare:

Funktionsnedsättning

I det fall den studerande har funktionsnedsättning, finns möjlighet till stödinsatser under studietiden. Skall den studerande tillställas adekvat stöd, bör kontakt tas i god tid. Såtillvida att den studerande hör av sig redan i samband med ansökan finns goda möjligheter till ett studentanpassat stöd.

Stöd för att studera med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få pedagogiskt stöd under studierna.

Universitetet har en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid så att du kan få rätt stöd redan från början. Ta därför kontakt redan när du skickat in din ansökan. Då kan vi tillsammans utforma ett stöd som passar dina behov.