Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Arbetskläder

Arbetskläder

Du som arbetar inom äldreomsorg ska använda arbetskläder när du kommer i fysisk kontakt med de personer du möter i ditt arbete. Det finns också regler om smycken och klockor. Du behöver också tänka på hår och annat som gäller ditt yttre. Här får du lära dig vad det innebär och vad du behöver tänka på.

Arbetskläder för att minska smittspridningen

Precis som mikroorganismer kan fastna på dina kläder kan de också fastna på dina kläder. Därför finns det regler om att vård- och omsorgspersonal ska använda arbetskläder för att minska risken för smittspridning. Gå vidare för att lära dig vad reglerna säger som dina arbetskläder.

Varför behöver du använda arbetskläder?

Varför tror du att det finns regler som styr vad du ska ha på dig i ditt arbete inom vård och omsorg?

Regler för arbetskläder

Arbetskläderna ska bestå av en underdel och en kortärmad överdel eller en sammansatt över- och underdel. Förutom korta ärmar finns det inga speciella regler för vilken färg arbetskläderna ska ha, eller hur de ska vara utformade i övrigt. För att arbetskläderna ska bli fria från smittämnen måste de kunna tvättas i minst 60 grader. Du behöver också tänka på klockor, smycken, naglar och hår.

Hår

Du behöver även tänka på ditt hår. Det är viktigt att ditt hår inte hänger ner i arbetsområdet utan har långt hår uppsatt. Det gäller även för skägg.

 

Huvudduk och annan huvudbeklädnad

Om du har huvudbeklädnad, till exempel hijab, huvudduk eller turban är det viktigt att du byter den varje dag och tvättar den fri från smittämnen (i 60 grader). Din huvudbeklädnad får inte hänga ner så att den riskerar att komma i kontakt med personen som får vård eller omsorg. Alingsås kommun tillhandahåller huvudduk på samma sätt som arbetskläder.

 

Korta ärmar

Överdelens ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen. Kravet på korta ärmar beror på att textila material förorenas snabbt, och långa ärmar blir lätt smutsiga i samband med vård- eller omsorgsmoment.

Det är inte tillåtet att bära ett långärmat plagg under arbetskläderna eller ha ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar som kan hasa ner.

Klockor och smycken

Dina händer och underarmar måste vara fria från smycken, till exempel ringar, armband eller klockor.

Om du har halsband eller örhängen är det viktigt att dessa inte hänger ner så att de riskerar att komma i kontakt med personen som får vård eller omsorg.

Piercing utgör ingen påvisad smittrisk, om hålet är läkt.

Hur ofta ska du byta?

Hur ofta behöver du byta arbetskläder, och kan du ha arbetskläderna på dig när du tar dig från ett ställe till ett annat?

Byt varje dag

Du behöver byta dina arbetskläder varje dag. Om de blir smutsiga eller om det behövs av andra anledningar ska du byta så snart som möjligt. Om ditt arbete innebär att du förflyttar dig mellan olika platser får du ha på dig diina arbetskläder. Även när du förflyttar dig mellan dessa platser. Du får även ha på dig ytterkläder ovanpå arbetskläder när du förflyttar dig mellan olika platser, som till exempel när du arbetar i hemtjänsten. Du får bara ha på dig dina arbetskläder på arbetstid. 

Kom ihåg!

I det här avsnittet har du lärt dig vad som gäller för arbetskläder, smycken och vad du behöver tänka på för hår och skägg när du arbetar. Här är några viktiga saker att komma ihåg:

  • Arbetskläder är kläder som du använder i ditt arbete. 
  • Arbetskläderna ska ha korta ärmar. 
  • Du ska byta arbetskläderna varje dag. Om de blir smutsiga eller om det annars finns behov av det, ska du byta så snart som möjligt. 
  • Dina händer och armar ska vara fria från smycken och klockor.
  • Du får inte ha långa naglar, lösnaglar eller nagellack.  
  • Om du har långt hår eller långt skägg behöver du sätta upp det så att det inte hänger ner i arbetsområdet. 

 

Fråga din chef

Den som bedriver verksamheten ansvarar för att följa de regler som finns om arbetskläder så att smitta inte sprids. Den som bedriver verksamheten ska också se till att det finns processer och rutiner för att säkra detta.

Fråga din chef vilka arbetskläder du behöver för att sköta ditt arbete.