Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Basala hygienrutiner fortsättning

När behöver du tvätta händerna?

Grundregeln är att tvätta händerna:

  • när du börjar eller slutar ditt arbetspass
  • efter att du har varit på toaletten
  • innan du äter eller hanterar livsmedel
  • efter att du har hanterat något smutsigt

Tvätta även händerna efter att du har hjälpt en person med toalettbesök, eller om du har vårdat eller gett omsorg till en person som kräks eller har diarré. Tänk på att tvätta händerna när du går på rast och när du går tillbaka till arbetet efter rast.

Du kommer också att behöva desinfektera dina händer och underarmar med handsprit. Det får du lära dig mer om alldeles strax.