Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bemötande

Bemötande

Vad är ett gott bemötande?

Det finns inte ett rätt svar på den frågan. Vad som är ett bra bemötande för en person kan ju vara ett dåligt bemötande för en annan. En person med nedsatt hörsel och syn kanske uppskattar att man går väldigt nära och presenterar sig högt och tydligt medan en person med icke nedsatt syn och hörsel kanske skulle tycka att ett sådant beteende snarare skulle vara skrämmande.

Bemöt därför brukaren på det sätt som hen vill bli bemött på!

Det är viktigt att du vågar ställa frågor hur brukaren vill ha det för att ge förutsättningar för individanpassning och delaktighet. Möjligheten att ha inflytande och kunna påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället har ett klart samband med att känna välbefinnande och ha hälsa.

Anpassa ditt bemötande till brukaren och den situation som ni befinner er i. Ge akt på dig själv så att det inte blir du som bestämmer vad brukaren ska ”få” vara delaktig i. Respektera brukarens åsikt – debattera den inte! Värdera inte det brukaren vill – det som är oviktigt för dig kan vara av största vikt för honom eller henne.

Ett gott bemötande handlar inte bara om att du är vänlig och visar empati. Det är inte heller bara en fråga om att du utför dina arbetsuppgifter på rätt sätt. Ett gott bemötande innehåller båda delar. Om du bara arbetar på rätt sätt, men inte visar att du bryr dig om den brukaren, då kan han eller hon känna sig otrevligt bemött. Och om du är vänlig och empatisk men inte kan utföra dina uppgifter på ett riktigt sätt så är det inget bra bemötande.

Det vi generellt kan tänka på är att vara respektfulla och fokuserade på den vi möter.  Du kommer komma i kontakt med många olika människor inte bara brukare utan även anhöriga och kollegor.  Det är viktigt att ha ett professionellt bemötande till alla!

Tänk på att vi är varandras arbetsmiljö!