Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Beställning från sjuksköterska – blåsträning

Beställning från sjuksköterska – blåsträning

 

Blåsträning

Mål: Fungerande miktion utan KAD  

Hur: Blåsträning dagtid, KAD öppen och kopplad till uribag nattetid.  

När: Dagtid. KAD stängd 3–4 tim. om möjligt, öppen 15–20 min. KAD öppen nattetid.