Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bistånd och insatser

Bistånd och insatser

Vårt uppdrag är att ge de insatser och stöd som individen har rätt till utifrån hens behov.

Det är alltså den enskildes behov som avgör vilket bistånd som ska beviljas och hur det stödet ska utformas.

Exempel på biståndsbedömda insatser kan vara;

• Förebyggande insatser
• Stöd och service enligt LSS
• Service (städ, tvätt, inköp)
• Omsorg
• Hälso- och sjukvård
• Rehabilitering