Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Dela dokument – länka till exempelvis intranät

Dela dokument – länka till exempelvis intranät

Vill du länka ut ditt dokument till exempelvis Kommunportalen? Klicka då på det aktuella dokumentets titel. I högermenyn finns fliken ”Dela”. Det finns tre sätt att länka:

  • Om du kopierar den översta länken, delar du den aktuella sidan i Alfresco.
  • Om du kopierar den mittersta länken, delar du en webbläsarvänlig sida av dokumentet. Denna är anpassad för att kunna läsas i alla typer av enheter.
  • Om du kopierar den nedersta länken, delar du endast själva dokumentet i sitt ursprungsformat för visning.